Leiden Lions

Main banner

Opzeggen

Indien u het lidmaatschap van de vereniging wilt opzeggen kunt u het beste een email sturen naar info@leiden-lions.nl, na een bevestiging van ontvangst is uw opzegging definitief.

Hieonder vindt u een kopie uit het huishoudelijk reglement over deze procedure:

Artikel 5. Opzegging
1. Het lidmaatschap duurt voort tot dat het schriftelijk wordt opgezegd.
2. Een opzegging moet vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar gebeuren. Indien een
lidmaatschap niet vóór 1 mei wordt opgezegd, loopt deze automatisch door tot 30 april van
het volgende jaar met de daarbij behorende contributiebijdrage.
3. Opzeggingen dienen schriftelijk aangetekend of per elektronische weg gestuurd te worden
naar respectievelijk het postadres van de vereniging: postbus 1189, 2302 BD Leiden of via
de website.
4. Het is niet mogelijk het lidmaatschap op te zeggen indien de contributie nog niet geheel
is voldaan.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de
gehele jaarlijkse bijdrage voor dat jaar verschuldigd.