Leiden Lions

Main banner

Algemene Ledenvergadering

Artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement beschrijft de procedure rondom de Algemene Ledenvergadering. In de regel organiseert het bestuur direct aan het einde van het seizoen een ALV. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • jaarverslagen diverse bestuursleden en commissies
  • decharge van het bestuur n.a.v. bevindingen kascommissie
  • stemming en benoeming nieuwe bestuur
  • begroting en contributies komende seizoen
  • plannen voor het komende seizoen

De notulen van de laatste ALV worden per e-mail aan de leden verstrekt.