Leiden Lions

Main banner

Opzeggen

Wij vinden het jammer dat je je lidmaatschap van de vereniging wilt opzeggen. Graag horen we waarom je de vereniging wilt verlaten.

Stuur je opzegging per e-mail naar info@leiden-lions.nl. Je opzegging is pas definitief nadat je een bevestiging van het bestuur hebt ontvangen.

Aan het opzeggen van het lidmaatschap zijn regels verbonden, die zijn opgenomen in aritkel 5 van het huishoudelijk reglement.

Artikel 5. Opzegging

  1. Het lidmaatschap duurt voort tot dat het schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.
  2. Een opzegging moet vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar gebeuren. Indien een lidmaatschap niet vóór 1 mei wordt opgezegd, loopt deze automatisch door tot 30 april van het volgende jaar met de daarbij behorende contributiebijdrage.
  3. Opzeggingen dienen per elektronische weg gestuurd te worden naar het e-mailadres van de vereniging: info@leiden-lions.nl.
  4. Het is niet mogelijk het lidmaatschap op te zeggen indien de contributie nog niet geheel is voldaan.
  5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft de gehele jaarlijkse bijdrage voor dat jaar verschuldigd.