Leiden Lions

Main banner

Nieuws

Taptoe 2017

We lopen dit jaar natuurlijk ook weer mee met de taptoe op maandag avond 2 oktober.

Samen met de 3 Leidse ijsvereningen IJVL , KSVR en IHCL willen we laten zien dat de ijssport in Leiden niet gemist kan worden. 

Dus ......  hoe meer kinderen , ouders , seniorspelers , bestuursleden  er mee lopen hoe beter het is

 

Omdat op deze avond ook de eerste training is van het seizoen loopt Liliac (teamleidster U16)  met de kinderen die na de training (18:45) graag willen meelopen met de taptoe vanaf de ijsbaan naar de kaasmarkt.


Voor alle andere kinderen , ouders  en senioren die mee willen lopen , ik sta om 18:45 uur voor JOOR-IT , Sint jorissteeg 22 , 2311 JA in Leiden. 
Van daaruit lopen we rond 19:10  gezamenlijk naar de kaasmarkt

Het zou leuk zijn als iedereen die meeloopt zich volhangt met lichtjes.
 
Voor meer informatie of aanmelden kan je mailen naar :
 juniorencoordinator@leiden-lions.nl 

 

Groet , 
Karin en Liliac


Of course, we will also join the tapto on Monday evening, 2 October.

Together with  IJVL, KSVR and IHCL we want to show that ice skating in Leiden can not be missed.

So, the more children, parents, senior players, board members walk along, the better it is.
 
Because this evening is also the first training of the season, Liliac (team leader U16) goes with the children who want to walk along after the training (18:45) with the taptoe from the ice rink to the cheese market.


For all other children, parents and seniors who want to walk, I stand at JOOR-IT at Sint-Jorissteeg 22, 2311 JA in Leiden at 18:45.
From there we walk together around 19:10 to the cheese market

It would be nice if everyone who walks in is hanging out with lights.
 
For more information or sign up, you can email to:
 juniorencoordinator@leiden-lions.nl

 

Greeting ,
Karin and Liliac