Leiden Lions

Main banner

Nieuws

Algemene Ledenvergadering op 23 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van Leidse IJshockeyclub Leiden Lions wordt gehouden op woensdag 23 april 2014 20:00 uur in de vergaderzaal van de Schaatshal Leiden, Vondellaan 41, 2332 AA Leiden

De agenda treft u als bijlage aan. Belangrijke onderwerpen zijn het aantrekken van Ron Berteling om het jeugdhockey naar een hoger niveau te tillen en als gevolg daarvan de verhoging van de jeugdcontributie (zie bijgesloten mail van het bestuur van 9 april). Ook de opvolging van de terugtredende bestuursleden René Zeilstra en Henk Neuman is een belangrijk punt.

De agenda voor 23 april en de notulen van de vergadering van 17 mei 2013 staan op de website.

>>>>>

The General Members’ Meeting of Leiden Lions will be held on Wednesday April 23, 2014 at 20:00 hours at the meeting room of the Schaatshal Leiden, Vondellaan 41, 2332 AA Leiden

The agenda for the meeting is enclosed. Important issues are the new presence of Ron Berteling to bring the youth hockey to a higher level and as a consequence the increase of the youth contribution (see enclosed mail of the board of April 9). Also the succession of the retiring board members René Zeilstra en Henk Neuman is of importance.
The agenda of April 23rd and the minutes of the meeting of May 17, 2013 are available on the website.