Leiden Lions

Main banner

Nieuws

INSPREEKRONDE SPORTACCOMODATIES LEIDEN

 


Wow!

Wat een avond! Een avond die eindigde op een wijze die Alfred Hitchcock niet had kunnen bedenken. Gisteren was dus de laatste inspreekronde over de nieuwe Leidse sportaccommodaties: zwembad, topsporthal en ijshal. Diverse sprekers konden hun zegje doen over het nieuwe voorstel. Aanstaande donderdag gaat de gemeenteraad met de wethouder in discussie. En op 6 juli moet de raad vervolgens een definitief besluit nemen welke sportaccommodaties er in welke vorm komen.

Het huidige voorstel van het College van Bestuur is de nieuwbouw van een zwembad, topsporthal (met 2.000 stoelen) en ijsbaan (ijshockey & 250 meterbaan). De ijsbaan wordt alleen gerealiseerd als de regio 40% van de kosten voor z’n rekening neemt. Dit wijkt af van de in 2016 door de gemeenteraad goedgekeurde plan. Daarbij zou de gemeente een 250 meter baan bekostigen en zouden alle betrokken zich inzetten om met de regiogemeente (die de baan veel gebruiken) tot een 333 meter te komen (waar bovendien wedstrijden op georganiseerd mogen worden).

Voor ons ijshockeyers maakt de lengte van de hardrijbaan uiteraard niet uit, maar het is wel een belangrijk onderdeel om de nieuwe ijsbaan te doen slagen. De zekere 250 meterbaan is dus vervangen door een onzekere 250 meterbaan. Sterker nog, de gemeente gaat 7 miljoen extra investeren in de sportaccommodaties, maar daarvan gaat 1,5 miljoen naar het zwembad gaat en de rest naar de topsporthal. De ijsbaan krijgt als enige in de nieuwe plannen bovendien minder toebedeeld. Onbegrijpelijk. De diverse insprekers uit de schaatssport hebben gisteren geprobeerd de raadsleden te overtuigen te kiezen voor het oorspronkelijke plan. Om in de woorden van Jeroen Straathof te blijven: je hebt niets aan een 250 meterbaan als je na 150 meter nog 100 meter moet klünen. We willen 100% ijs!

Er volgden nog wat sprekers, totdat de ener laatste spreker het woord nam. De vertegenwoordiger van de ZZ Leiden was not amused was met het feit dat zijn basketbal maar een hal van 2.000 stoeltjes kreeg (ongeveer even groot als de huidige verouderde hal). Hij wilde met de gemeente proberen om via allerlei creatieve oplossingen toch een grotere hal met ten minste 3.500 stoelen te krijgen. Het financiële gat tussen beide hallen bedraagt miljoenen en de gemeente kan geen grotere hal financieren. Ze gaat bovendien al 5,5 miljoen extra investeren om de hogere kosten te dekken. Meerdere keren vroegen de commissieleden of ZZ Leiden bereid was zelf bij te dragen en of er gekeken is naar private gelden. Steeds volgde dezelfde afschuivende en neerbuigende reactie: dat stadium was ZZ Leiden voorbij en het geld moest bij de gemeente vandaan komen. Een shock door de raadszaal. Eén van de raadsleden gaf zelfs aan dat ze wel een wat positievere reactie had verwacht. De gemeente is bereid met extra investeringen de hal met 2.000 stoeltjes neer te zetten en dan geef je zo’n houding. Wij schaatsers hebben nog niet eens de garantie op 100% ijs, maar het basketbal heeft het lef om miljoenen extra te eisen. In mijn woorden: ondankbare hond!

Maar we zijn er nog niet. De laatste spreker was iemand van de Leidse Sport Federatie (LSF), een belangrijk adviserend orgaan van de gemeente. LSF wil dat de gemeente gaat voor drie goede sportaccommodaties en naast het zwembad voor een topsporthal van 3.500 stoelen en een ijshal van 250 meter (333 meter via de regio). Deze spreker gaf aan verbaasd te zijn over de reactie van ZZ Leiden. Hij pakte gelijk door en vond dat de gemeente daarom eerst een breedtesporthal (met slechts 500 stoelen) moet neerzetten met de mogelijkheid deze in de toekomst uit te bouwen. De vrijgekomen gelden kunnen dan gebruikt worden om een zekere 250 meter ijsbaan te bouwen, waarna via de regio kan worden geprobeerd de 333 meterbaan te realiseren. Een tweede shock door de raadszaal. Precies het plan wat de gehele schaatswereld wenst.

Zoals gezegd gingen de raadsleden en de wethouder nog niet met elkaar in discussie., maar het is al wel duidelijk dat de coalitiepartners PvdA en VVD verdeeld zijn over de ijsbaan. Donderdag aanstaande is de politiek aan zet van 16:00-17:00. Ik hoop dat er na de ontknoping van gisteren mogelijkheden zijn. 

 

Reportage Unity.tv:

http://www.unity.nu/Artike…/…/coalitie-verdeeld-over-ijsbaan

 

 

- via Jeroen Ruiter 

 

Sponsoren

Het laatste nieuws