Leiden Lions

Main banner

Nieuws

KADERBESLUIT ZWEMBAD, SPORTHAL EN IJSHAL

Gisteren was het aan de politiek om te discussiëren over de voorgenomen plannen van het College van Bestuur voor drie nieuwe Leidse sportaccommodaties: zwembad, sporthal en ijshal. Dit moet op 6 juli leiden tot het aannemen van een zogeheten kaderbesluit, wat de wethouder richtlijnen geeft hoe verder te gaan.

Het werd gisteren duidelijk hoe de verschillende partijen over het voorstel denken. Nagenoeg alle partijen gaan mee in het voorstel. Het ligt dus in de lijn dat het kadervoorstel op 6 juli a.s. wordt aangenomen. Echter, behalve het zwembad staat dan nog steeds niet vast of de sporthal en ijshal er komen en zo ja, hoe groot. De definitieve beslissing daarover volgt in het najaar, nadat de wethouder eerst bepaalde punten rondom de sporthal en ijsbaan heeft onderzocht.

IJSHAL
Het belangrijkste punt rondom de ijshal is de lengte van de hardrijbaan (250 of 333 meter) en de financiering hiervan. Voor ons ijshockeyers maakt de lengte van de hardrijbaan natuurlijk niet uit, maar zonder hardrijbaan is er ook geen ijshockeybaan. In het kaderbesluit is opgenomen dat een ijshal met een ijshockeybaan en een 250 meter hardrijbaan wordt gerealiseerd, mits de regiogemeenten 40% van de kosten op zich neemt. Op 3 juli heeft de wethouder een eerste gesprek met zijn collega wethouders uit de regio. Gedurende de zomer moet duidelijk worden wat Leiden van de regio kan verwachten. Als er voldoende financiële middelen worden binnengehaald, dan is ijshal (250 meter) een feit. Wordt er meer binnen gehaald, dan kan gekeken worden of een baan van 333 meter haalbaar is. Wordt er te weinig binnen gehaald, dan wil de VVD de stekker definitief uit de ijsbaan trekken. Gelukkig willen alle andere partijen dan bekijken of er andere mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld door te bekijken of Leiden zelf de gehele ijshal van 250 meter kan financieren.

SPORTHAL
Het kaderbesluit gaat uit van een door de gemeente gefinancierde sporthal van 2.000 stoeltjes. De belangrijkste gebruiker van de hal, Basketbal ZZ Leiden, wil een hal met 3.500 stoeltjes. ZZ Leiden heeft afgelopen woensdag tijdens de inspraakronde beschamend aan de raadsleden aangegeven dat zij geen inspanningen verrichten om het verschil van 1.500 stoelen (bijna 6 miljoen) via eigen en/of private middelen op te halen. De wethouder en de gemeenteraad heeft ZZ Leiden gisteren teruggefloten en aangegeven dat zij toch echt zelf de extra financiering moet regelen. Op de valreep heeft ZZ Leiden een intentieverklaring ingeleverd om een sporthal met 3.500 stoelen voor minstens 10 jaar te willen gebruiken. Dit heeft hun gisteren de kop gekost, maar zo’n hal is er dus niet. De vraag is wat ZZ Leiden gaat doen ze de extra financiering niet binnenhalen. Als ZZ Leiden dan geen intentieverklaring voor een hal met 2.000 inlevert, is de vraag of de politiek überhaupt wel zo’n hal wil bouwen en het geld niet liever in de ijshal wil stoppen.

Zowel voor de ijshal als de sporthal zijn dus nog enkele belangrijke punten onduidelijk. Met het aannemen van het kaderbesluit krijgt de wethouder groen licht om tijdens de zomer duidelijkheid te verkrijgen op deze punten. In het najaar kan dan door de gemeenteraad worden besloten of, en zo ja, welke sporthal (variërend van 500, 2000 tot 3000 stoeltjes) en ijshal (250 of 333 meter baan) definitief worden gerealiseerd.

 

via Jeroen Ruiter - facebook