Leiden Lions

Main banner

Nieuws

Notulen ALV 17 mei 2013

De (concept) Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 17 mei 2013, zijn op de website beschikbaar

(op http://www.leiden-lions.nl/leiden-lions/documenten/).