Leiden Lions

Main banner

Regels & wedstrijdsecretariaat

Regels bij wedstrijden

Het wedstrijdsecretariaat is de spin in het web m.b.t. alle informatie rond wedstrijden. Informatie zoals wijzigingen, afgelastingen, verplaatsingen en nog veel meer... zal altijd via het wedstrijdsecretariaat moeten lopen. Ook kan het wedstrijdsecretariaat geraadpleegd worden bij alle vragen omtrent wedstrijden via het contactformulier.Aandachtspunten:

 

Onrechtmatige spelers

Tijdens de competitiewedstrijden is het alleen toegestaan spelers op te stellen die:

·       in de bewuste competitie deel mogen nemen

·       door het bestuur zijn aangemeld bij de NIJB

·       in het bezit zijn van een spelerspas met pasfoto

·       geen schorsing hebben lopen (Game of Match Penalties)

Zowel de NIJB als de tegenstanders zijn tegenwoordig bijzonder strikt met het toepassen van deze regels. Overtreding levert zonder meer een 0-5 reglementair verlies op met een aanvullende geldboete.  Indien je onzeker bent over de inschrijving van een nieuwe speler, neem dan vóór de wedstrijd contact met ze op.

 

Opsturen wedstrijdsheet

De regel is dat het originele wedstrijdsheet van een competitiewedstrijd binnen vijf dagen moet zijn opgestuurd aan de NIJB (Nederlandse IJshockey Bond, Postbus 292, 2700 AG Zoetermeer). Je mag de sheet ook inscannen en mailen naar info@nijb.nl, waarbij het origineel tot 1 april moet worden bewaard.


Body-checking (LL-HIT) vs. Checking from Behind (CHECK-B)

Iedere week worden de ingevulde sheets gecontroleerd door de wedstrijdsecretaris, zodat deze zo goed als mogelijk bij de NIJB wordt ontvangen.
Tijdens de controle van de wedstrijdsheets is bij een aantal wedstrijden gebleken dat de straf bodychecking niet correct wordt ingevoerd.
Indien een speler een straf krijgt voor bodychecking dan is de code hiervoor ILL-HIT (staat voor Illegal Hit).

Geconstateerd is dat geregeld de code CHECK-B gebruikt wordt. Dit lijkt op bodychecking (checking-body dan), maar deze code is echter voor Checking from Behind: een body check, maar dan uitdrukkelijk van achteren. Deze straf hoort maar sporadisch voor te komen (is een harde overtreding). De straf CHECK-B is veel zwaarder dan ILL-HIT, omdat er naast de standaard twee minuten ook altijd sprake is van een additionele 10 minuten persoonlijke straf. Er worden bij Checking from Behind twee regels onder elkaar ingevoerd: één met 2 minuten en daaronder één met 10 minuten. Vanwege deze additionele straf moet er ook altijd een vervangende speler op de strafbank plaatsnemen (die de 2 minuten uitzit). Na deze 2 minuten gaat de 10 minuten in (zit dus 12 minuten in totaal). Indien de scheidrechter deze additionele speler vergeet/nalaat, mag (moet) je hem/haar hierop wijzen. Een enkele regel met CHECK-B is dus niet mogelijk. Zie voor meer informatie hierover het Bench Official Handboek, paragraaf 8.2.3, laatste alinea (http://www.leiden-lions.nl/uploads/files/Bench-offical_Handboek_2013-2014.pdf).


Controle rugnummers bij goals en straffen

Indien bij het invoeren van een goal/straf online van een wedstrijsheet het systeem een foutmelding geeft, kan dit zijn omdat het rugnummer niet  op de spelerslijst stond (de kolom links ernaast).  

Als dit gebeurt, moet de bench-official direct de scheidsrechter waarschuwen, omdat er kennelijk een speler op het ijs staat die niet op de wedstrijdsheet is genoteerd. Deze controle gaat vanzelf bij het oproepen van de goals/straffen (zie volgende punt), omdat je er dan achter komt dat je een speler wilt omroepen die niet op de lijst staat.


Omroepen (stadionspeaker)

Bij thuiswedstijden dient er te worden omgeroepen, zoals vermeld in hoofdstuk 7 van het Bench Official Handboek. Mochten er problemen zijn met de installatie, neem dan contact met ons op.


Opmerkingen op sheet

Het is de bench-official toegestaan opmerkingen op de sheet te plaatsen van “opmerkelijke” gebeurtenissen tijdens de wedstrijd. Dit kan van alles zijn: onrechtmatige spelers, ontbreken van spelerspassen en/of pasfoto’s, reden van staken van een wedstrijd, doorlopende speeltijd na lange blessure, etc. Het is beter dit soort zaken al tijdens de wedstrijd op de sheet te vermelden, om te voorkomen dat achteraf contact moet worden gezocht met de NIJB. Overleg eventueel met de scheidsrechter wat verstandig is.

 

Contactformulier wedstrijd secretariaat Leiden Lions

 

Sponsoren

Het laatste nieuws