De ALV

Algemene Ledenvergadering

In de regel organiseert het bestuur direct aan het einde van het seizoen een ALV. Belangrijke onderwerpen zijn:

  • jaarverslagen diverse bestuursleden en commissies
  • decharge van het bestuur n.a.v. bevindingen kascommissie
  • stemming en benoeming nieuwe bestuur
  • begroting en contributies komende seizoen
  • plannen voor het komende seizoen

De notulen van de laatste ALV worden per e-mail aan de leden verstrekt.