Lid worden

Lidmaatschap

Wil jij ook een Leiden Lion worden? Dat kan! Lidmaatschap kan worden verkregen door het inschrijfformulier volledig in te vullen.

Proeftraining

Nadat wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen kunt u uitgenodigd worden voor een proeftraining. Afhankelijk van uw niveau én indien er plaats is binnen een team zal bepaald worden in welk team u kunt plaatsnemen.

Lidmaatschap opzeggen

Wij vinden het jammer dat je je lidmaatschap van de vereniging wilt opzeggen. Graag horen we waarom je de vereniging wilt verlaten.

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk vóór 1 mei opgezegd worden. Opzeggingen dienen per email gestuurd te worden naar: info@leiden-lions.nl. Je opzegging is pas definitief nadat je een bevestiging van het bestuur hebt ontvangen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd bent u de gehele contributie verschuldigd. Het is niet mogelijk het lidmaatschap op te zeggen indien de contributie nog niet geheel is voldaan.

Aan het opzeggen van het lidmaatschap zijn regels verbonden, die zijn opgenomen in artikel 5 van het huishoudelijk reglement.

Algemene voorwaarden

Elk lid verbindt zich aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat.

Contributie 2019-2020

Het verenigingsjaar loopt van XXX t/m XXX. De contributie van het verenigingsjaar dient voor 1 oktober te worden voldaan. Indien u kiest voor een automatische incasso dan kunt u het lidmaatschap in maximaal 4 termijnen betalen. Indien u niet tijdig voldaan heeft aan uw financiële verplichtingen dan wordt deelname aan de trainingen en wedstrijden ontzegd totdat de betaling is ontvangen.

Voor het seizoen 2019/2020 is de contributie als volgt:

Team Contributie
U8 € 462,-
U10 € 462,-
U12 € 635,-
Junioren € 375,-
Leiden Lions Toekomstteam € 635,-
Leiden Islanders € 548,-
Leiden Key Town Tigers € 548,-
Leiden Lions € 548,-
Leiden New Gladiators € 548,-
Leiden Blues (competitieteam) € 548,-
Leiden Blues (trainingsteam) € 346,-
Leiden Rusty Blades € 346,-

Voor nieuwe leden geldt een inschrijfbijdrage van € 25,-.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Ieder king moet kunnen sporten. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur geeft sportkansen aan kinderen uit gezinnen met onvoldoende draagkracht om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds vergoed (een gedeelte van) de contributie en/of benodigde uitrusting.

Inschrijven voor een team of de IJshockey School

Wilt u IJshockeyen? Dan kunt u zich hier inschrijven voor een van onze teams.
Wilt uw kind beginnen met IJshocket dan kunt u uw kind aanmelden voor de IJshockey School

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester.